Pas på dig selv
og dine venner

Der er altid en risiko ved at tage stoffer. Derfor er det godt at vide noget om, hvordan stoffer virker, og hvad du kan gøre for at passe på dig selv og dine venner – og for at hjælpe en person, der er påvirket af stoffer.

Når man er påvirket, reagerer man ikke som normalt. Derfor skal du være forberedt på, at den stofpåvirkede kan reagere voldsomt på det stof, der er indtaget. Så det er vigtigt, at du ser på personens adfærd og symptomer og hjælper vedkommende ud fra det.

Stoffer kan give voldsomme reaktioner. Så start med at finde ud af, hvilken adfærd der er tale om og hjælp derudfra

Panisk
og forvirret

Ses især efter indtagelse af hallucinogener, ecstasy eller store mængder cannabis.

Møder du et menneske, der er panisk og forvirret er gode råd til at hjælpe:

 • Forsøg at berolige personen og fortæl, at du vil hjælpe
 • Før personen væk fra støj og stærkt lys
 • Få personen til at trække vejret roligt ved at følge din vejrtrækning
 • Forklar stille og roligt, hvad der sker, og hvad du gør for at hjælpe

Overgearet
og aggressiv

Ses især efter indtagelse af kokain eller amfetamin. Men også ved brug af alkohol og ved blandingsbrug.

Møder du et menneske, der er overgearet og aggressivt er følgende godt at vide:

 • Forsøg at berolige personen, tal langsomt, vær tålmodig, undgå eller undvig konfrontation og diskussion, tal stille og bevar en rolig dialog
 • Rør mindst muligt ved personen. Vær opmærksom på, at personen har en lav aggressionstærskel
 • Før personen væk fra støj og stærkt lys
 • Få personen til at trække vejret roligt ved til at følge din rolige vejrtrækning
 • Tilbyd vand
 • Forklar stille og roligt, hvad der sker, og hvad du gør for at hjælpe

Ophedet
og hyperaktiv

Ses ofte efter indtagelse af ecstasy, men også ved brug af hallucinogener.

Er en bekendt eller en anden, du møder ophedet og hyperaktiv kan følgende hjælpe:

 • Før personen til et køligt sted og tilbyd vand
 • Køl vedkommende ned med koldt vand på kroppen
 • Lad evt. personen stå med underarmene i koldt vand
 • Undersøg, om personen har danset ekstremt længe og meget
 • Vigtigt
  Ring til alarmcentralen 1-1-2

Fraværende
og bedøvet

Ses især efter indtagelse af alkohol og andre sløvende rusmidler.

Kommer du i kontakt med et menneske, der fremstår fraværende og bedøvet skal du:

 • Holde personen ved bevidsthed – læg ikke personen til at sove
 • Undgå at give mad og drikke, da personen kan risikere at blive kvalt
 • Vigtigt
  Ring til alarmcentralen 1-1-2

Bevidstløs

Opleves især ved indtagelse af alkohol og andre sløvende rusmidler, men også ved forgiftning med fx kokain, ecstasy, poppers eller blandingsbrug.

Finder du et menneske bevidstløst skal du gøre følgende for at hjælpe:

 • Vigtigt
  Ring til alarmcentralen 1-1-2 og forklar kort, hvor I er, og hvad der er sket
 • Kontrollér personens vejrtrækning og sørg for, at luftvejene er frie
 • Giv eventuelt kunstigt åndedræt, hvis personen ikke selvtrækker vejret
 • Læg personen i aflåst sideleje (NATO-stilling), og løsn stramtsiddende tøj
 • Hold vedkommende varm med et tæppe eller lignende, men vær også opmærksom på behov for afkøling ved overophedning