Stimulerende
stoffer

Stimulerende stoffer virker opkvikkende, fordi de får hele centralnervesystemet til at arbejde på fuld tryk. Det drejer sig bl.a. om amfetamin, kokain og ecstasy. Find yderligere information om stimulerende stoffer på altomstoffer.dk

Amfetamin

Speed, amf, metamfetamin, "meth".

 • Beskrivelse:
  Amfetamin findes oftest i pulverform, men ses også som piller eller kapsler.
 • Udbredelse:
  5,7% af 16-24 årige har prøvet amfetamin
 • Rusens varighed:
  3-4 timer

Påvirkning
og skader

Amfetamin giver en følelse af energi og friskhed, i en grad så påvirkede eksempelvis kan danse i timevis uden at mærke nogen form for træthed. Det betyder også ofte selvtillid, mod og positivitet, men samtidig også, at man bliver rastløs og selvcentreret, og man kan let overskride grænser for “normal” opførsel.

Amfetamin giver en kort lunte, og nogle brugere bliver voldelige. Angst og forfølgelsestanker optræder ved brug med korte mellemrum. Ved længere tids brug kan der opstå en amfetamin-psykose, der kræver psykiatrisk behandling.

Kokain

Coke, koka, cola, sne, flake. Findes også som: Crack, freebase.

 • Beskrivelse:
  Kommer oftest i pulverform, der sniffes. Men kan også indtages oralt eller sprøjtes. Crack og freebase er bearbejdede former, der egner sig til rygning.
 • Udbredelse:
  5,7% af 16-24 årige har prøvet kokain
 • Rusens varighed:
  15-30 min

Påvirkning
og skader

Kokain giver en kort, intens rus ved at øge mængden af dopamin i kroppen. Dopamin er det stof kroppen selv producerer, og som udløses og skaber den glæde og velvære vi oplever, eksempelvis når vi vinder i sport, når et personligt mål, spiser lækker mad, dyrker sex eller mærker kærlighed. Man oplever derfor en følelse af sejr, energi og selvsikkerhed.

Rusens korte varighed betyder, at mange tager flere doser efter hinanden. Sat sammen med, at der kræves større og større mængder for at opnå samme rus stiger chancen for overdosis/forgiftning.

Kokain kan udløse vrede og voldelig adfærd. Potensen nedsættes ved jævnligt brug, selvom kokain i starten faktisk giver mere sexlyst. Kokain giver en lang række alvorlige skader på hjerne og hjerte. Snifning af stoffet ødelægger desuden slimhinderne i næsen. Der er risiko for alvorlige psykiske symptomer. Samtidig er der risiko for at udvikle en kokainpsykose, som er præget af vrangforestillinger (paranoia og forfølgelsesvanvid), hallucinationer og angst.

Ecstasy

MDMA, MDA, "emma", "E", "Molly", "kiks".

 • Beskrivelse:
  MDMA findes som brune krystaller eller pulver. Ecstacy er piller, hvor hovedstimulansen er MDMA eller MDA, ofte tilsat amfetamin eller andre aktive stoffer.
 • Udbredelse:
  3,2% af 16-24 årige har prøvet ecstasy
 • Rusens varighed:
  4-6 timer

Påvirkning
og skader

MDMA giver en ekstatisk lykkerus ved at øge mængden af dopamin og serotonin i kroppen. Serotonin er det stof kroppen selv producerer, der får os til at føle os glade, opstemte og smukke, og dopamin er det stof, der giver følelsen af success.

Kort sagt lader MDMA os altså udskille store dele af kroppens reserver af glædeshormon på meget kort tid. Effekten er en lykkerus, følelsen af kærlighed, og både lyd og synsindtryk opleves mere intense.

Det medfører også, at kroppen senere vil mangle de stoffer for at opretholde et helt normalt niveau af glæde og komfort. Rusen vil altså efterfølges af en “nedtur”. Tristhed, depression, modløshed og manglende energi. Ofte forstærket af den træthed, der følger at man har overanstrengt sin krop.

Ecstasy kan give en dårlig rusoplevelse med skræmmende hallucinationer, forvirring og panik. Måneder efter en ecstasy-rus kan der forekomme ‘flashbacks’. Ud over ændringer i centralnervesystemet kan ecstasy give skader på hjerte, nyrer og lever.

Efter rusen kommer en nedtur, hvor man kan føle sig træt, udmattet, trist, modløs og nogle gange paranoid.

Forgiftning

Brug af amfetamin kan føre til forgiftning. Symptomerne er hovedpine, svimmelhed, kvalme, feber og krampe.

Afhængighed

Det kræver hele tiden større mængder amfetamin at opnå rus. Abstinenserne er angst, rastløshed, uro, nedtrykthed, mistænksomhed, aggression og alvorlig depression med risiko for selvmord.

Blandingsbrug

Amfetamin gør det muligt at drikke større mængder alkohol. De to rusmidler ses ofte kombineret med en uforudsigelig og ofte aggressiv virkning til følge. Der er også risiko for blandingsbrug med hash, nerve-/sovemedicin eller heroin, da disse midler dulmer den nedtur, amfetamin giver.

Forgiftning

Kokain kan give forgiftninger med dødelig udgang. Faresignalerne er rastløshed, store pupiller, høj puls, hurtigt åndedræt og temperaturstigning. Store doser og brug med korte mellemrum øger risiko.

Afhængighed

Kokain giver hurtige op- og nedture og er stærkt afhængighedsskabende. Abstinenserne ses som søvnforstyrrelser, nedtrykthed, irritabilitet, manglende sexlyst og stærk stoftrang. Man kan også få en depression med risiko for at begå selvmord.

Blandingsbrug

Nedturen dæmpes ofte med alkohol, cannabis/hash, nerve- eller sovemedicin eller andre sløvende stoffer. Brug af kokain fører derfor ofte til blandingsbrug.

Stoffet kan medføre overophedning grundet den voldsomme stigning i kropstemperatur, ofte i sammenhæng med at der danses i varme omgivelser. Der kan ses forstyrrelser af hjerterytmen, blødninger og nyresvigt.

Ecstasy/MDMA-forgiftninger kan være dødelige, og der er set eksempler på at folk er døde af ecstasy, selvom de har taget meget lidt af stoffet.

Forgiftning

Forgiftninger er relativt sjældne, men kan være dødelige. Der er eksempler på dødsfald selv efter mindre doser. Symptomerne kan være feber, forhøjet blodtryk, kramper, forvirring og bevidstløshed.

Afhængighed

Ecstasy skaber afhængighed. Efter længere tids brug skal der større doser til at opnå samme virkning. Med større doser øges bivirkningerne betragteligt.

Blandingsbrug

Alkohol og ecstasy virker modsat hinanden. Det betyder, at der ofte indtages større mængder af begge, end man normalt ville indtage, og giver også en uforudsigelig rus.