Hallucinogene
stoffer

Giver sanseindtryk i centralnervesystemet, der ikke svarer til de påvirkninger, der kommer udefra. Man ser fx ting og hører lyde, som ikke eksisterer i virkeligheden. I denne gruppe findes fx psilocybinsvampe, LSD og ketamin. Find yderligere information om hallucinogene stoffer på altomstoffer.dk

Svampe

Psilocybinsvampe, spids nøgenhat, "shrooms", "magic mushrooms".

 • Beskrivelse:
  Som navnet antyder er det svampe, der findes friske, tørrede eller kvast. Svampene spises eller opløses, fx. som the.
 • Rusens varighed:
  4-6 timer

Påvirkning
og skader

Psilocybinsvampe er psykoaktive og påvirker brugerens evne til at adskille tanker fra virkelighed. Det kan give hallucinationer. Sindet åbnes, og der skabes forbindelser og muligheder, man ellers ikke ville tænke, på samme måde som når man drømmer.

Lige præcis den påvirkning kan blive ubehagelig. Man kan opleve angst og panik. Rusen kan føles mere som mareridt end drøm.

LSD

Lyserg-Syre-Diethylamid, "syre", "frimærker", "trips", "acid".

 • Beskrivelse:
  LSD findes oftest på små stykker papir, kaldet frimærker eller i flydende form, der indtages som dråber, fx. via en pipette.
 • Udbredelse:
  1,7 % af 16-24 årige har prøvet LSD
 • Rusens varighed:
  6-12 timer

Påvirkning
og skader

LSD er det kemisk fremstillede aktive stof, der findes i svampe. Virkningen er derfor meget lig svampe, men stærkere.

LSD giver en rus med en kraftig forvrængning af sanseindtryk, tankegang og stemning, en slags psykoselignende tilstand. Særligt syns- og høresansen påvirkes, og ved højere dosis også følesansen. Ens kropsopfattelse kan blive ændret, tankerækker bliver brudte, og både angst og lykke er samtidige følelser.

For svampe kommer effekten relativt langsomt, og der er risiko for, at man tager mere fordi virkningen ikke har indtruffet. Ved større dosis stiger chancen for en alt for intens og dermed potentielt ubehagelig rus.

Brug af svampe giver risiko for at udvikle en forbigående eller længerevarende psykose.

Forgiftning

Forgiftning viser sig ofte ved ubehagelige psykiske reaktioner: Angst, forvirring og mareridtsagtige oplevelser. Ved meget høje doser kan der opstå en livstruende forgiftning med høj puls og temperaturstigninger.

Blandingsbrug

Ved brug af svampe sammen med stimulerende stoffer eller hash øges risikoen for helt ukontrollerede rusoplevelser og forgiftning.

Når man bruger LSD kan man opleve ufrivillige tanker samt få meget impulsive og ekstreme humørsvingninger. Generelt kan LSD forstærke den psykiske tilstand man i forvejen befinder sig i.

LSD forvrænger brugerens virkelighedsopfattelse, og der er derfor risiko for angst, panik, aggression, faldulykker og selvmord. Der er også risiko for at udvikle en forbigående eller længerevarende psykose.

Forgiftning

Forgiftning viser sig ofte ved ubehagelige psykiske reaktioner: Angst, forvirring og mareridtsagtige oplevelser. Ved meget høje doser kan der opstå en livstruende forgiftning med høj puls og temperaturstigninger.

Blandingsbrug

Ved brug af LSD sammen med stimulerende stoffer eller hash øges risikoen for helt ukontrollerede rusoplevelser og forgiftning.