BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER VED BRUG AF VORES KONKURENCEFORMULAR & VED DELTAGELSE VIA INSTAGRAM


Dataansvarlig

Når du deltager via Instagram afgiver du ingen oplysninger, men tillader at Kadaver må kontakte dig personligt via Instagram-besked.

Når du anvender vores konkurrenceformular på musicagainstdrugs.dk, afgiver du oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
CVR-nr. 12070918
Danmark

(herefter ”SST”)

SST er dataansvarlig for behandlingen af oplysningerne. Du kan kontakte os på telefon 72 22 74 00 eller på e-mail sst@sst.dk.

Kadaver A/S er databehandler og står for opbevaring og håndtering af dine data. Du kan til enhver tid kontakte Kadaver på telefon 28 79 93 53 eller på e-mail toft@kadaver.dk

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Kadaver anvender dine oplysninger til at kontakte dig, hvis du er vinder af konkurrencen eller efter anmodning om at blive kontaktet. Herudover anvender vi ikke dine oplysninger, medmindre vi aftaler andet i vores dialog.

Vores grundlag for at behandle oplysninger om dig

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er for at forfølge den legitime interesse i at kunne administrere din deltagelse i konkurrencen, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen). Læs også Sundhedsstyrelsens privatlivspolitik her: https://www.sst.dk/da/Om-os/Databeskyttelsespolitik/Hvad-er-dine-rettigheder

Vi videregiver ikke dine oplysninger

De oplysninger vi modtager om dig, videregiver vi som udgangspunkt ikke til andre. Vi videregiver kun dine oplysninger, hvis vi bliver pålagt det af myndigheder eller ved retslig handling.

Hvor længe opbevarer SST personoplysninger om mig?

Personoplysninger modtaget i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen vil blive opbevaret indtil (i) konkurrencen er afsluttet, og oplysningerne ikke længere er nødvendige for at kunne administrere din deltagelse i konkurrencen, eller (ii) du meddeler, at du ikke længere ønsker at deltage i konkurrencen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Kadaver. Disse rettigheder omfatter følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget og få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger- men altid hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.